Vertrouwenspersoon voor leerlingen

Elke school van Noventa heeft een vertrouwenspersoon voor leerlingen. Kinderen van onze scholen kunnen klachten en zorgen rondom veiligheid en gedrag bij deze vertrouwenspersoon melden. De vertrouwenspersoon zal in gesprek gaan met het kind en zo mogelijk samen met het kind het probleem oplossen. De vertrouwenspersoon voor kinderen kan op basis van de klacht ook besluiten melding te doen bij de directeur van de school, het bestuur of bij de externe vertrouwenspersoon.

Op onze school is Judith Cuperus de vertrouwenspersoon voor kinderen.

Binnen Noventa hebben we ook een vertrouwenspersoon (schoolonafhankelijk), dit is Jan Kuipers. 

Dhr. J. Kuipers
De Spil 10
9285 VJ Buitenpost
Tel: 0511-543060 of 06-54692754

kuipers-pasma@kpnmail.nl 

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.