Verlofregeling

Vanuit de overheid zijn we verplicht om te registreren waarvoor we verlof verlenen.
U kunt het formulier downloaden, maar het is ook op school verkrijgbaar.
Via de groepsleerkracht kunt u de aanvraag indienen.