Visie:

Wij zijn een Christelijke basisschool (dorpsschool), toegankelijk voor alle leerlingen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar. Als team van CBS de Oanrin hebben wij oog voor de ander, laten wij een ieder in zijn waarde en zijn wij op een open en positieve manier betrokken bij elkaar. Goed onderwijs kan pas gestalte krijgen zodra een kind zich veilig, vertrouwd en erkend voelt. Wij willen werken aan een sterk pedagogisch groepsklimaat, met daarbij een veilige sfeer voor al onze leerlingen. Dit is de basis, het fundament en het waarom van het onderwijs op de Oanrin en hierin investeren wij als team van de Oanrin. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar welke passende vorm van vervolgonderwijs dan ook. Daarbij is het van belang dat wij onderwijs op maat bieden, leren op niveau. Voor het vaststellen van onze missie en visie hebben we een aantal kernwaarden geformuleerd. Binnen deze kernwaarden geven wij vorm aan ons onderwijs.

  • Respect en vertrouwen
  • Veilige leer/werkomgeving en goede sfeer in de groep
  • Samenwerken en betrokkenheid
  • Eigenaarschap en kind-leergesprekken (motivatiegesprekken)
  • Effectief lesgeven en leren op niveau

 

Missie:

Respect is het uitgangspunt om samen, met behoud van ieders eigenheid, plezierig te werken aan de persoonlijke ontwikkeling. Zo kan elk kind goede vervolgstappen maken voor de toekomst. Leerkrachten, leerlingen en ouders die elkaar respecteren, maken de weg vrij naar openheid, vertrouwen en een goede relatie. Wij streven naar een ontspannen sfeer en kinderen die de leeromgeving als vertrouwd ervaren. Veiligheid, plezier en motivatie dragen bij aan een groeiend zelfvertrouwen. Wij vinden het hierbij belangrijk dat er van alle individuen in een klas een groep gemaakt wordt, een groep die samenwerkt en op een goede manier met elkaar omgaat. Hierbij richten wij ons op onze methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen moeten persoonlijke doelen stellen, hoe wil ik mezelf ontwikkelen op een school, binnen een groep. Maar de groepsdoelen die daarbij horen zijn even belangrijk. Hoe voel ik me binnen een groep? Wat is mijn rol in een groep? Wat verwacht ik van anderen en wat verwachten anderen van mij? Dit zijn belangrijke vraagstukken waar wij binnen onze groepsvorming gedurende een schooljaar aan willen werken.

Het kind is eigenaar van zijn leerproces en ontwikkelt zo zijn identiteit. Het is belangrijk om die intrinsieke motivatie met leerlingen te bespreken en te delen met de ouders. Ouders en leerkrachten zijn mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen en hebben hierbij een coachende rol. Zo sluiten ze aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.
Het is onze missie om elkaar te vertrouwen en onze leerlingen te leren duidelijkheid en openheid te geven en te vragen.

Op het gebied van effectief lesgeven en leerdoelen stellen maken wij gebruik van lesgeven volgens het EDI model. Verder volgen de leerlingen eigen leerlijnen en stellen zij persoonlijke doelen om tot een hoger niveau te kunnen komen. Deze doelen kunnen op cognitief gebied gesteld worden, maar kunnen ook gekoppeld worden aan het sociaal-emotionele.
In ons onderwijs bereiden we de kinderen voor op de snel veranderende maatschappij.
Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit van zowel kinderen, ouders als leerkrachten.

Onze leerkrachten zien wij als onderwijzers, maar zeker ook als begeleider/coach, die weet wat kinderen nodig hebben.