Protocol gedragscode ouders

We besteden op De Oanrin veel aandacht aan het gedrag van onze leerlingen en aan dat van onszelf. Een professionele cultuur, respect voor elkaar, openheid, je veilig voelen, elkaar op zaken kunnen aanspreken zijn ontwikkelpunten waar wij hard aan werken.

Een kind heeft op school de meeste kans op positieve ontwikkeling wanneer de dynamische driehoek ouders-kind-school goed samenwerkt en er goede communicatie is tussen de drie partijen.

Wij zijn van mening dat, naast de aandacht voor gedrag van leerkrachten en leerlingen, ook het gedrag van ouders be

sproken moet worden. Wat verwachten we eigenlijk van ouders, en wat niet. Wat accepteren we wel en wat niet, waar liggen onze grenzen en wat zijn de stappen die we nemen als er een conflict is.