Ons team bestaat uit:

Schoolleider Heleen van der Meer
IB-er Carin Rommers (carin.rommers@noventa.nl)
Onderwijsassistent Judith Cuperus
Leraarondersteuner Dieuwerke Kamstra
Administratief medewerkster Siepie Pilat
Leerkrachten groep 1/2 Nienke Beerda, Wietske Palma
Leerkrachten groep 3/4 Baukje Tjeerdsma, Ieteke de Haan (Doetie Postma en Coriene de Boer verlof)
Leerkracht groep 5/6 Nynke Walinga
Leerkrachten groep 7/8 Esmiralda Kempenaar, Suzanne Seepma
Vakleerkracht gym Trienke de Jong
Conciërge Oeds Schippers