Ons team bestaat uit:

Schoolleider Heleen van der Meer - Dorenbos
IB-er Esmiralda Kempenaar 
Onderwijsassistent Judith Cuperus
Leraarondersteuner Dieuwerke Kamstra
Administratief medewerkster Siepie Pilat
Leerkrachten groep 1/2 Baukje Tjeerdsma, Wietske Palma (Nienke Beerda zwangerschapsverlof)
Leerkrachten groep 3/4 Baukje Tjeerdsma, Ieteke de Haan 
Leerkracht groep 5/6 Nynke Walinga
Leerkrachten groep 7/8 Esmiralda Kempenaar, Suzanne Seepma
Vakleerkracht gym Trienke de Jong
Conciërge Oeds Schippers