Het aanmelden van 4- en 5-jarigen

Op grond van het toelatingsbesluit voor het basisonderwijs moet uw kind vier jaar zijn om toegelaten te kunnen worden tot de basisschool. Daarnaast is het toegestaan om kinderen die drie jaar en tien maanden oud zijn voor een kennismakingsperiode tot de basisschool toe te laten.

Indien uw kind in de loop van het schooljaar vier jaar wordt, stellen we het zeer op prijs dat u uw kind tijdig aanmeldt, dit in verband met de planning van het komende schooljaar.

Leerlingen afkomstig van een andere basisschool

De overgang naar een andere basisschool is geen kleine stap. Het is belangrijk er zorgvuldig mee om te gaan. We adviseren ouders van nieuwe leerlingen meestal om de Oanrin voor inschrijving met hun kinderen te bezoeken om de sfeer en de werksituatie te ervaren.

De groepsleerkracht is degene die de nieuwe leerling het meest intensief begeleidt tijdens de eerste periode op de nieuwe school. Door middel van onder andere het onderwijskundig rapport, geleverd door de school waarvan de nieuwe leerlingen afkomstig zijn, kunnen de groepsleerkracht en de interne begeleider een juiste inschatting maken op welke wijze deze leerlingen het beste kunnen worden begeleid.

De inschrijvingsprocedure

Eenmaal per jaar organiseren wij een opendag. Deze dag krijgt u informatie, een rondleiding door de school en kunt u kennismaken met het personeel. U kunt uw kind natuurlijk ook op andere dagen aanmelden. We adviseren u een telefonische afspraak te maken om de school met uw kind(eren) te bezoeken. Aan het eind van dit bezoek worden de administratieve zaken afgehandeld.