Wat doet de MR en wie zijn dit?

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht m.b.t. een aantal zaken. Daarnaast heeft het bestuur voor een groot aantal beslissingen, vooral op het terrein van het personeelsbeleid, de instemming nodig van de M.Z.R. De bijeenkomsten van de M.Z.R. zijn in beginsel openbaar en verslaggeving wordt gedaan via de nieuwsbrief.

Het regle­ment van de M.Z.R. ligt ter inzage op school.  Frederik Kamstra (voorzitter) en Leentje de Vos hebben zitting namens ouders, terwijl juf Ieteke en juf Suzanne het personeel vertegenwoordi­gen.

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad –GMR- ( zeg maar; de MR voor alle Noventa scholen) is altijd een lid van onze school vertegenwoordigd.

Namens de schoolraad nemen Ymkje Hoekstra, Siebregtsje Gommers en Berber Vellema zitting.