Wat doet de MR en wie zijn dit?

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht m.b.t. een aantal zaken. Daarnaast heeft het bestuur voor een groot aantal beslissingen, vooral op het terrein van het personeelsbeleid, de instemming nodig van de MR De bijeenkomsten van de MR zijn in beginsel openbaar en verslaggeving wordt gedaan via de nieuwsbrief.

Het regle­ment van de MR ligt ter inzage op school.  Leentje de Vos (voorzitter) en André van der Sluis hebben zitting namens ouders, terwijl juf Ieteke en juf Suzanne het personeel vertegenwoordi­gen.

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad –GMR- ( zeg maar; de MR voor alle Noventa scholen) is altijd een lid van onze school vertegenwoordigd.

Namens de schoolraad nemen Christien van der Veen, Siebregtsje Gommers en Berber Vellema zitting.