Schoolgids

Hieronder de link naar de schoolgids van CBS de Oanrin. CBS de Oanrin is een van de scholen van stichting Noventa.

CBS de Oanrin is voor de kinderen en voor u een stuk van het leven. Jarenlang is er de weg van huis naar school en weer terug. U vertrouwt uw kind zo’n acht jaar toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van het kinderleven.

Daarom leest u in de schoolgids informatie o.a. over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de organisatie, de kwaliteit van ons onderwijs en praktische zaken.

De schoolgids wordt jaarlijks digitaal aangeleverd aan alle ouders / verzorgers en op aanvraag aan belangstellenden. Ook is de schoolgids te vinden op de website van de school.

Bij tussentijdse inschrijving krijgen ‘nieuwe’ ouders de schoolgids mee, zodat zij zich een beeld kunnen vormen hoe wij samen onze school vorm en inhoud geven.

Voordat de Medezeggenschapsraad de schoolgids vaststelt, legt zij deze ter instemming voor aan de eigen schoolraad.

Hebt u suggesties tot aanvullingen, verbeteringen, of is iets nog niet duidelijk, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs.

Graag tot ziens op CBS de Oanrin

Namens: schoolteam, medezeggenschapsraad, schoolraad van de Oanrin en stichting Noventa.

Rianne Zuiderveld, directeur

Schoolgids 2018-2019