Groep 1/2

Groep 1/2

Groep 1/2 bestaat uit 15 leerlingen. Op maandag en dinsdag geeft juf Marrit les, ze wordt momenteel vervangen door juf Wietske. Op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Ieteke voor de klas. Op vrijdag is groep 1 vrij.

In verband met de nieuwe wet AVG worden foto’s met ouder(s) en/of verzorger(s) gedeeld in Social Schools.