Buitenschoolse opvang

 Voor- en naschoolse opvang

Binnen Noventa, Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Achtkarspelen, hebben we deze opvang uitbesteed aan SKA-Achtkarspelen via de volgende modellen:

Het eerste model: groepsopvang in Buitenpost en Surhuisterveen:

 • Op het kindercentrum Bommelstein in Buitenpost en de Kindertuin in Surhuisterveen worden kinderen door de groepsleidsters ’s ochtends naar school gebracht en na schooltijd door de groepsleidsters van school gehaald.
 • Op de BSO wordt er eerst samen wat gedronken en daarna zijn de kinderen vrij om aan verschillende activiteiten deel te nemen.
 • ’s Avonds om uiterlijk 18.30 uur kunnen de kinderen door de ouders/verzorgers worden opgehaald.
 • In alle schoolvakanties, maar ook op extra schoolvrije dagen, kan het kind van
 • 7.30 – 18.30 uur op de BSO (Buitenschoolse opvang) worden opgevangen.

Het tweede model: gastouderopvang in de overige dorpen=buitendorpen

 • In de buitendorpen worden speciale gastouderprojecten opgezet.
 • Per dorp of bij veel aanmeldingen per school, wordt een vaste gastouder gezocht die de buitenschoolse opvang gaat verzorgen. Zij zorgt voor het brengen en halen naar en van school.
 • In overleg met de ouders/verzorgers wordt afgesproken hoeveel uur opvang nodig is.

De kostenregeling:

 • De financiën worden geregeld door de ouders en de SKA is hierbij behulpzaam. De tegemoetkoming hangt af van het belastbaar inkomen.
 • De ouder/verzorger krijgt advies bij het zelf aanvragen van de bijdrage bij de belastingdienst door middel van een duidelijke offerte en jaaropgave.
 • De financiële zaken worden met de gastouder helemaal geregeld door SKA.
 • De gastouder kan naast de begeleiding en het volgen van een cursus, gebruik maken van allerlei speelgoed en materialen die nodig zijn voor een goede opvang. via SKA.

Adresgegevens:

Stichting Kinderopvang Achtkarspelen
Kerkstraat 11
9285 TA Buitenpost
Tel: 0511-543017